• EnglishEnglish
„Ел Греко - прозренията на Духа“ – подарък за библиотеката
20 април 2022 г.

Изключително стойностно издание подари на библиотеката проф. д.изк.н. д-р Спартак Паскалевски. Неговият „Ел Греко – прозренията на Духа“ е важен изкуствоведчески труд.  Авторът е и художник на книгата.

„Ел Греко - прозренията на Духа“ е книга не само за специалисти, но и за широката публика. В нея, на фона на изпълнения с трагизъм XVI век, епоха на властови глобалистки тенденции, на географски открития, териториални експанзии, конфликти и религиозно съперничество, авторът анализира интерпретацията на научните, философските и културните взаимодействия в ренесансовия диалог, актуализиращ антични, елинистични и християнски ценности в художествения опит.

Проф. Паскалевски изследва формирането на твореца Ел Греко в контекста на художествените процеси от Поствизантинизъм към Постренесанс, Маниеризъм и формиращ се мистичен бароков експресионизъм. Изследването разкрива духовните корени, диалогизмът на естетическите нагласи и еволюцията на художествения образен свят на видния испански ренесансов художник от гръцки произход Доминикос Теотокопулос, по известен като Ел Греко, тоест Гръка. В конкретните пластични форми се представя синергийната уникалност и мистичност на живописния му език и неговият експресивен изказ.

Професорд.изк.н. д-р Спартак Паскалевски е и един от значимите български съвременни художници в областта на графиката, живописта, малката пластика, иконописта. Рисува и екслибриси: за Янис Рицос, Румяна Панайотова, Петър Величков и др.

Проф. Паскалевски е автор на редица публикации в областта на историята и теорията на изкуството, балканистиката и семиотиката.

Благодарим на проф. д-р Спартак Паскалевски за ценния дар и очакваме наесен да бъде гост на библиотеката и русенските почитатели на Ел Греко и изящното изкуство.