• EnglishEnglish
Змей Горянин – Непознатият
17 март 2021 г.

Проектът е одобрен в края на юни м.г. и се финансира от Национален фонд "Култура" по  програма "Културно наследство", 2020 г., Модул "Съхранение и популяризиране на културно наследство“.

Животът и творчеството на Змей Горянин не са изследвани в детайли, а литературното му наследство е слабо познато на българските изследователи, литературоведи, читатели. Липсва библиографски труд, който да обхване писаното от него и за него. Регионална библиотека “Любен Каравелов” притежава уникална колекция – ръкописи, писма, рисунки и снимки на Светлозар Димитров, подарени от съпругата му Соня Димитрова.

При реализирането на проекта „Змей Горянин – Непознатият“ са дигитализирани съхраняваните в русенската библиотеката 450 документа на Змей Горянин. Те са заснети с 2D технологии, като изображенията са обработени със специализиран софтуер за подобряване на тяхното качество и са интегрирани в уеб-базирана платформа. Предстои изграждане на дигитална колекция и извеждането й на уеб страницата на библиотеката. Работи се и по интерактивно библиографско издание „Змей Горянин – Непознатият“, което ще бъде публикувано на традиционен и електронен носител. Изданието - и в двата варианта - ще бъде широкодостъпно, насочено към лица с изследователски интереси, студенти, докторанти, научни работници и ще насърчава извършването на изследователска дейност. Публикуването му в интернет среда ще улесни и разшири достъпа до уникално литературно и личностно съдържание, без да се застрашава неговото физическо състояние.

Повече информация за Змей Горянин и съхраняваните в библиотеката негови документи можете да потърсите тук: