• EnglishEnglish
Вазов и пътят от еволюция към революция
09 юли 2020 г.

Международната научна конференция в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе се провежда за седми пореден път. Форумът през 2020 г. се посвещава на 170 години от рождението на видния български писател и общественик, летописецът на българските въстания – Захарий Стоянов.

Още една голяма годишнина се отбелязва днес – 9 юли – 170 години от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов. Два са докладите в VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“, свързани с великия класик – на доц. д-р Живко Желев Иванов – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и на д-р Никола Бенин и Илиана Бенина – Русенски университет „Ангел Кънчев“.

ВАЗОВ И РЕВОЛЮЦИЯТА (текстове на Вазов за революцията, въстанието, бунта и преврата) е темата, на която се спира  доц. д-р Живко Желев Иванов.

Авторът търси отговор на въпроса как времето и Вазов гледат на събитията, които изграждат националната ни съдба през втората половина на ХIХ век. В основата на изследването му са поезията, прозата и мемоарите на поета, наситени с Вазовата гледна точка към големите социално-исторически промени, към националните катаклизми и обществените вълнения. Текстът проследява серия от манифестации – Френската революция, Априлското въстание, Преврата от 1881 г., Съединението, Преврата и Контрапреврата от 1886 г.

Доц. д-р Живко Желев Иванов е декан на Филологически факултет, Катедра по история на литературата и сравнителното литературозание в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Чете лекции по Българска литература от Освобождението до Първата световна война, Стратегия на научното изследване. Лекции по Българска литература от Освобождението до Първата световна война във филиала на Пловдивския университет в Кърджали. Гост лектор в Университета Гент, (Белгия), Карловия университет (Прага, Чешка република, Университета „Лоранд Йотвьош”, (Будапеща), академия „Artes liberales”, Гнезно, Полша – Европейски колеж „Папа Йоан Павел ІІ”,  Университета в Анкара, (Турция). Носител на Национална награда “Хр. Г. Данов”, 2002 (за нови технологии в книгоиздаването) за мултимедийно издаване на творчеството и критиката за Христо Смирненски.

Докладът на Илияна Бенина и Никола Бенин – Русенски университет Ангел Кънчев, е с тема "И в няколко дена, тайно и полека, народът порасте на няколко века".  В него се разглежда пътят от еволюция към революция в романа "Под игото" от Иван Вазов и трилогията "Жътва" от Константин Петканов.

Д-р Никола Бенин е главен асистент в Катедрата по български език, литература и изкуство (БЕЛИ) към Русенския университет „Ангел Кънчев“. Член на Съюза на учените, на European Association for Jewish Studies, The Society of Biblical Literature. Научните му интереси са в областта на Нова българска литература, Най-нова българска литература, Методика на обучението по литература, Ранно обучение по четене и писане, Българска и чужда литература, Литература за деца и юноши, Митология, Религия, Исторически роман.

Д-р Илияна Бенина е старши преподавател чужди езици в Русенския университет „Ангел Кънчев“.