• EnglishEnglish
Памет – „Дядо Стати Попов“
05 април 2022 г.

На 4 април в Синята читалня на библиотеката беше представена книгата „Дядо Стати Попов“ на Марин Маринов.

Поредния урок по русезнание, оставен от един родолюбец от края на 19 и първата половина на 20 в. във формата на книга, поднесоха издателят Иван Гранитски и правнукът на Стати Попов проф. Здравко Маринов. Любопитни да узнаят малко известни факти за хората и събитията, предхождали свободата и независимостта на страната и по-специално ролята на русенци в национал-освободителното движение в Североизточна България дойдоха на срещата с проф. Маринов, който разказа как случайно е попаднал на ръкописа на своя дядо и оригиналните 6 тетрадки със спомените на прадядо си Стати Попов и цялата последваща история по издаването на този важен както за регионалната, така и за националната история труд. Той научи доста интересни факти за своя род от публиката, в която имаше историци, архивни специалисти и интересуващи се от миналото на дунавския град и генеалогията на неговите възрожденски родове русенци.

Срещата беше очаквано поучителна, приятна и полезна и за двете страни – публика и гости, а последните си тръгнаха с книга и автограф от проф. Здравко Маринов.