• EnglishEnglish
Визия за университета на бъдещето
02 юли 2020 г.

Научен ръководител на VIІ-та Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“ и пленарен докладчик, е ректорът на РУ „Ангел Кънчев“ - чл.-кор. проф. д.т.н. ХРИСТО БЕЛОЕВ. 

Той е президент на Конференцията на ректорите на университетите от дунавските страни (DANUBE RECTORS’ CONFERENCE). Член кореспондент на Българска академия на науките от 2014 г., DOCTOR HONORIS CAUSA на 9 европейски и азиатски университети.

Проф. Белоев има Над 400 научни публикации, 20 монографии, 30 патента и полезни модели, 20 учебници и учебни помагала. Научните му интереси са в областта на: проектиране на земеделска техника; комбинирани работни органи и комбинирани машини; изследване и изпитване на земеделска техника; ерозия и противоерозионни технологии; устойчиво земеделие, транспорт, енергийна ефективност; екология; висше образование. Носител е на много отличия и награди.

Темата на доклада му - в съавторство с проф. д-р АНГЕЛ СМРИКАРОВ - професор по Компютърни системи и технологии в Русенския университет „Ангел Кънчев“ и екип, е: ВИЗИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТА НА БЪДЕЩЕТО.

Разработката дава отговор на въпроса: Какво разбираме, когато кажем „визия за университета на бъдещето“? Разбираме една повече или по-малко ясна и точна представа за това, какъв трябва да бъде един университет в близко или далечно бъдеще, за да отговори на очакванията на цифровата икономика и общество.

В доклада се дава отговор и на въпроса: Защо трябва да говорим за университет на бъдещето и да си представяме, как ще изглежда той? За да знаем в каква посока да развиваме днешните университети.

Времето за промени в образователната система отдавна е дошло и те трябва да бъдат направени без отлагане, за да отговори тя на нуждите на цифровата икономика и общество. 

„Изграждането“ на университета на бъдещето ще се сблъска с най-малко два основни проблема: обективен – средствата и субективен – хората и по-точно тяхната инертност. Освен това, трябва да е ясно, че каквито и техники, каквито и технологии да се въвеждат в учебния процес, винаги позицията на преподавателя ще остава водеща. А мотото на университета на бъдещето, както и досега, трябва да бъде „ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ“ и да се търси балансът между тях.

 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ организира VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“ в партньорство с Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе.

Целта на форума е да интерпретира различни гледни точки за еволюционните и революционните процеси в обществото и моделите на развитие в науката, културата, социума, както и различните теории, учения, доктрини, които имат важна обществено значима стойност и последствия в миналото и днес.

Привлечени от темата за  еволюционните и революционни процеси в обществото, участие до момента са заявили представители на публичния, частния и неправителствения сектори. Само от страна на висшите училища заявки са изпратили преподаватели и докторанти от 18 висши учебни заведения, 3 от които са извън България. Свои доклади на конференцията ще представят преподаватели от ВВМУ „Н. Вапцаров“, НВУ „Васил Левски“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Медицинския университет в Пловдив, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Нов български университет, Университета за библиотечни и информационни технологии, СУ „Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Югозападния университет „Неофит Рилски“ Благоевград, Русенски университет „Ангел Кънев“, както и представители на съорганизаторите от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе. От чуждестранните университети  се включват Университет ,,Хаджи Зека” Печ, Косово, МИТ Университет, Скопие, Северна Македония и Ростовски държавен икономически университет (РИНХ), Русия.