• EnglishEnglish
Писмо от Америка
24 март 2021 г.

Директорът на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе получи благодарствено писмо от Конгресна библиотека – Вашингтон, подписано от Дида Стадлер – отдел „Югоизточна Европа, германистика и славистика“. В него се казва:

„Уважаема г-жо Евтимова,

За мен е удоволствие да изразя моите големи благодарности за материалите, които сте ни изпратили. Вашето любезно дарение ще обогати нашата българска колекция. Очакваме с нетърпение да предоставим тези ресурси на нашите читатели и да ги споделим с американската общественост“.

Изпратените печатни издания на Регионална библиотека са интерактивният албум „Послания на времето: академик Михаил Арнаудов – познат и неизвестен“; двутомният сборник на български и английски език с докладите от състоялата се в средата на месец септември 2020 г. в Русе VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“ и двуезичният луксозен каталог на ХVІ Международен конкурс за екслибрис „Ex Libris – Ex Inventions“ 2020.

Връзката между двете институции започна през 2018 г., когато Регионална библиотека „Любен Каравелов“ получи писмо от Библиотеката на Конгреса в САЩ с предложение за сътрудничество и книгообмен, в резултат на изпращаните през предните две години каталози и сборници от конференциите, организирани от русенския културен институт. На Конгресната библиотека бяха изпратени каталозите от ХІІ и ХІІІ и ХIV международни конкурси за екслибрис и сборниците от конференциите „Виното – история и вдъхновение“, „Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?“ и „Истини и лъжи за факти, новини и събития“, проведени през 2016, 2017 и 2018 г.  

Библиотечните специалисти отвъд океана изразяват мнение, че русенските издания  провокират интереса към България и българската култура и допринасят за насърчаване на диалог и формиране на чувство за единство и принадлежност към европейските и световни ценности.