• EnglishEnglish
Моята мечта за Библиотеката през 2122 г.
07 март 2022 г.

Скъпи млади приятели, 

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен организира по повод 100-годишния юбилей на институцията Национален конкурс за рисунка и за есе или разказ „Моята мечта за Библиотеката през 2122 г.“. Целта на инициативата е да фокусира вниманието на детската и младежката аудитория върху визията на модерната библиотека и да провокира въображението й да представи в рисунка или текст своите идеи и очаквания. За ваше улеснение публикуваме регламента на конкурса. Включете се!

Условия за участие:

За рисунка

·      В конкурса могат да участват ученици, разделени в следните категории:

Първа категория – от I до IV клас;

Втора категория – от V до VII клас;

Трета категория – от VIII до XII клас.

·         Рисунките да са в минимален формат А3 и да отговарят на зададената тема.

·         Няма ограничения в техниката на рисуване.

·         Предлаганите творби да не са представяни на други конкурси.

·         На гърба на всяка конкурсна творба да е написана следната информация за участника:

- три имена;

- клас;

- наименование на учебното заведение, школата или институцията;

- актуален адрес;

- телефон за контакт.

·           Участниците, които желаят да получат обратно конкурсните си творби, следва да посочат това изрично в придружаващата информация и да поемат пощенските разходи.

За есе или кратък разказ

·      В конкурса могат да участват деца и младежи, разделени в следните категории:

Първа категория – от IV до VII клас;

Втора категория – от VIII до XII клас.

·         Текстовете да са с не повече от 1500 думи и да отговарят на зададената тема.

·         Участниците трябва да изпратят непубликувани творби на е-mail: libshumen@abv.bg с текст „За конкурса за есе/разказ” и придружаваща информация за участника:

- три имена;

- клас;

- наименование на учебното заведение, школата или институцията;

- актуален адрес;

- телефон за контакт.

Срокове:

·         Конкурсните творби рисунки се предават до 15 април 2022 г. в Детски отдел на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” или се изпращат на адрес: 9700 Шумен, бул. „Славянски” №19, РБ „Стилиян Чилингиров” с текст „За конкурса за детска рисунка” и с пощенско клеймо не по-късно от посочената дата.

·         Конкурсните творби есе/разказ се предават до 15 април 2022 г. на е-mail: libshumen@abv.bg с текст „За конкурса за есе/разказ”.

·         Обявяване на резултатите и награждаване: 9 май 2022 г. При невъзможност за организиране на събитието предвид епидемичната обстановка към момента конкурсните резултати ще бъдат обявени в сайта на библиотеката.

Жури:

Конкурсните рисунки ще бъдат оценени от тричленно жури – специалисти по изобразително изкуство, а текстовете – от тричленно жури – специалисти литератори. Решенията на журиращите комисии не подлежат на обжалване. Организаторите на конкурса не носят отговорност за решенията на журито.

Награди:

В категориите ще бъдат присъдени първа, втора и трета награди.

Екипът на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен пожелава успех на всички участници! 

За допълнителна информация:

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”

0879060073 ; e-mail: libshumen@abv.bg