• EnglishEnglish
Роден Васил Иванов Кунчев - Левски
18 юли 2022 г.

На днешния ден се навършват 184 години от рождението на един от най-големите герои на България, оставил светла диря в народната памет – Васил Левски. Любопитен факт е, че за първи път днес в родната къща на Апостола в град Карлово ще бъдат показани важни документи, свързани с Освобождението и неговото дело, като сред тях са и писма, наскоро открити в османските архиви. Документите, които ще бъдат показани, са писани на турски език. Те са част от архива на турското разузнаване, което успява да се добере до двете писма, които Любен Каравелов от Букурещ изпраща на Левски. Освен с революционната си дейност, Дяконът е известен с участието си във Втората легия на Раковски в Белград, както и с учителската си дейност в Карловско и Еникьой. Левски оставя на поколенията около 140-150 писма и прокламации, в които излага идеите си за равноправието на хората, за човешките права и свободи, идеята за демократичното управление, за общуване между народите и съвършеното равенство между тях, идеята за законността и равенството пред законите – идеи, актуални и до днес. Неговата трагична и несправедлива смърт оставя болезнен отпечатък в националното самосъзнание, но наред с това името на Васил Левски остава завинаги символ на безсмъртие и пример за родолюбие в сърцата на българския народ.