• EnglishEnglish
Васил Левски и Русе. Исторически бележки, статии и документи
06 юли 2021 г.

На 5 юли Стоян Стоянов – Комитски представи в библиотеката второто преработено и допълнено издание на своята книга „Васил Левски и Русе. Исторически бележки, статии и документи“.

Събитието уважиха кметът на Русе Пенчо Милков, аташето на Генералното консулство на Руската федерация в Русе Владимир Токтаев, Биляна Кирова от Общинския съвет на БСП – Русе, Траян Тотев – общински съветник от ВМРО, Петя Димитрова от Лечебни заведения „Медика“, отец Георги Райков – представител на Русенската света митрополия, които поднесоха поздравителни адреси на автора, негови колеги, приятели и съратници. По-рано през деня поздравителен адрес изпрати и Областният управител Борислав Българинов.

За презентацията на книгата Стоян Комитски беше поканил поетът, публицист и дългогодишен университетски преподавател засл. доц. Живодар Душков, който е и научен консултант на този труд.

В предговора към първото издание авторът прави уговорката, че книгата е предназначена за широката публика, че не е строго научна, а по-скоро научно-популярна… Този факт, сам по себе си го задължава – в настоящото второ, преработено и допълнено издание да бъде максимално критичен към представените исторически бележки, статии и документи, най-вече към анализа им и показването на различните гледни точки по поставените проблеми.

Структурата на изданието е съобразена с историческите периоди, хронологията на разглежданите събития и представените исторически личности.  Акцентите са поставени там където е необходимо, в зависимост от актуалността на разглежданите текстове. Дават се най-детайлни уточнения за библиографските източници, конкретизира се информацията, ползван е и се предлага масивен онагледителен материал.

В новото издание се „осветляват“ още и нови моменти от спорния въпрос „Посещавал ли е Васил Левски Русчук?“. Отново, още по-задълбочено се проследява кой, къде, кога и какво е писал по темата. Прилага се съпоставителен анализ на всички посочени в източниците дати, кореспондиращи с Левски и Русе – по години. Налага се и паралелна съпоставка на датите от официалния летопис на живота на Апостола.

И така… „Васил Левски и Русе. Исторически бележки, статии и документи“. Част Първа от поредицата „Голяма книга за Васил Левски“ е вече факт…

 

ДА СЕ ЗНАЕ И ДА СЕ ПОМНИ! 

НЯКОЛКО ПЪРВИ НЕЩА ПО ТЕМАТА „ЛЕВСКИ И РУСЕ“ 

„ПАМЯТЕНЪ ЛИСТЪ“

– Първото предполагаемо посещение на Васил Левски в Русчук (Русе) е през пролетта/лятото на 1863 година, когато на път от Румъния за към Карлово Левски минава през града ни;

– Първото документирано посещение на Васил Левски в Русе е през лятото/есента на 1866-а, отразено в спомените на тревненския зограф Цаню Захариев;

– Други две, документирани посещения на Васил Левски в Русе „засичаме“ на 2 септември и 28 октомври 1867 г.;

  Следващите предполагаеми, регистрирани посещения на Васил Левски в Русе се отнасят към есента на 1868 г. – 19 октомври и 4/5 ноември („Васил Иванов минава заедно с Велиян Тонев (псевдоним на Васил Друмев, също легист) от Румъния за Русе. Представя се за търговец от Хърсово, на 35 г., среден на ръст, с револвер, сабя и пушка дълга и чрез Ст. Иванов от русенската община си набавя тескере „за града си…“. Най-вероятно именно тогава Апостола посещава ломския съзаклятник Димитър Ангелов – в Русчушкия затвор, преоблечен като богат турчин…)

– Други и то най-многократно документирани посещения на Васил Левски в Русе са особено тези от лятото/есента на 1869 г. (27/28 август, 10 септември, 20 септември, 19 октомври, 21 ноември и 1 декември), когато най-вероятно ползва фалшива самоличност – тази на Васил Иванов Узунов от с. Беброво.

– Други предполагаеми посещения на Васил Левски в Русе са тези през 1868, 1869, 1870 и 1871 г.;

– За първи път  през 1954 година Коста Букуров от Русе визира в спомените си посещение на Левски в Русе и среща с Баба Тонка Обретенова; Благодаря на семейство Никола и Цонка Букурови за изключителната отзивчивост и съпричастност към темата;

– За първи път през 1959 г. в местния вестник „Дунавска правда“ краеведът Симеон Пармаков повдигна темата за посещенията на Васил Левски в Русе;

– За първи път през 1960 г. специалисти от БАН посочиха две посещения на Левски в Русе;

– За първи път изследователят Любомир Дойчев (през 1974 и 1975 г.) посочи три неоспорими факта и данни за посещения на Левски в Русе;

– За първи път през 1988 година Искра Пенчева – специалист в Държавния архив-Русе, обнародва анализ на документални данни, почерпени от Регистъра на Русенската църковно-народната община, доказващи посещения на Левски в Русе, посочи и документи, показващи, че Апостола ползва за прикритие самоличността на Васил Иванов Узунов от с. Беброво, (Подчертавам това, защото още през 1957 година професор Михаил Ананиев направи само логични предположения, без те да са документално подплътени).;

– Първи в най-ново време повдига въпроса за посещенията на Левски в Русе – Стоян Комитски – още през 2007 година от страниците на местния печат;

– Първата самостоятелна книга, в която се изследват посещенията на Левски в Русе е „Сказание за Апостола на свободата“ на полк. Белчо Белчев. Издадена е в София през 2008 година.

– Първият „Урок по родолюбие“ по темата се провежда през 2003 година в Детска градина „Слънце“ – Русе;

– Първата публична дискусия по темата „Посещенията на Васил Левски в Русе – мит или реалност“ се провежда пред ученици от СОУ „Васил Левски“ – Русе във Военен клуб – Русе на 19 февруари 2011 година;

– Първото самостоятелно проучване по въпроса за посещенията на Васил Левски в Русе е на Стоян Комитски – чрез книгата „Васил Левски и Русе“ от  2014 г.