• EnglishEnglish
ДОБРИ УСЛУГИ – ДОВОЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
юли 2013 г. – октомври 2013 г.

Целта на проекта е повишаване нивото на информираност на общността при ползването на електронни услуги и насърчаване на гражданското участие, чрез предоставяне на достъп до информационно-комуникационни технологии.

В резултат на проекта са разработени два сайта за читалищата и осигурена възможност за ползване на е-услуги. Обучени са над 80 потребители. Проведени са девет обучения - едно за библиотекари и осем обучения за граждани. Темите на обученията обхващат придобиване на умения при ползване на следните е-услуги: е-правителство, е-заетост, е-образование,  е-земеделие и е-финанси. 

Проектът е финансиран от Програма “Глобални библиотеки - България" по Грантова схема за финансиране на иновативни проекти. Бенефициент по проекта е Народно читалище „Пробуда 1907” - с.  Тетово, област Русе. Регионална библиотека "Любен Каравелов" е партньор по проекта, заедно с Народно читалище  „Надежда 1908“ – с. Ново село, област Русе, кметството на с. Тетово и русенския  информационен сайт Ruseinfo.