• EnglishEnglish
Често допускани грешки при кандидатстване за потребителски кредит

Грешка №1. Подценяване на значението на личното кредитно досие. Банкерите ще гледат личната Ви кредитна история (кредитни карти, ипотеки и лични банкови сметки), за да изследват персоналните Ви финансови отговорности. Това означава, че всяка една банка преди да Ви отпусне заем, ще се интересува как до момента сте погасявали своите задължения.

Грешка №2. Направил съм си сметката за лихвите и главницата. Разходите по един кредит включват не само лихва и главница, но и такси, комисионни, застраховки, разходи по регистриране и оценка на обезпечения, юридически разноски. Почти винаги изникват и непредвидени разходи отвъд тези, за които сте потърсили финансиране, и се получава така, че приходите Ви никога не са достатъчно високи, а разходите никога не се вписват в предвиденото. Когато вземате кредит, винаги се информирайте за всички разходи – не само при усвояването, а и през годините. Обикновено банките Ви предлагат пакетирани „безплатни услуги“ заедно с кредита, които имат лошия навик да престанат да са безплатни в даден момент – напр. таксата по кредитната Ви карта престава да е нулева от третата година, застраховката по ипотечния кредит започва да се дължи от петата година. Когато отчетете тези „скрити“ разходи, не забравяйте, че има такива и по самата сделка, която финансирате с кредита. А след това изходете от хипотезата, че доходите Ви ще отговарят на тежки години, а не на добри. Само в този случай ще сте планирали достатъчно разумно покриването на разходите по кредита.

Грешка №3. Мога с всичко да се справя сам. Българинът разбира от всичко – футбол, жени, политика, автомобили, кредити, икономика. Срамуваме се да признаем, че не сме компетентни в дадена сфера и рядко търсим професионален съвет. Но когато говорим за кредитиране, ние правим съществен за живота ни избор. Така, когато имаме нужда от лекар, търсим добър специалист, а не бихме се оперирали или диагностицирали сами, така и при кредитирането следва да потърсим професионален консултант. Обърнете внимание на израза професионален консултант. Трябва да запомним, че кредитната сделка е достатъчно важна, за да искаме да влезем в нея като добре информирана страна, а за това е необходимо да използваме професионален съвет (освен ако самите ние нямаме вече този банков опит).

Грешка №4. Кандидатстване за грешния вид заем. Много често сме склонни да поискаме краткосрочен кредит за дългосрочно начинание или обратно. Тоест, искате грешния тип кредитен продукт за целта, която си поставяте.