• EnglishEnglish
Лятно настроение с чудно забавление
май 2021 г. – ноември 2021 г.

Проектът си постави за цел създаване на алтернативно отворено библиотечно пространство за развитие на детската аудитория чрез изкуство и култура в свободното и ваканционно време и осигуряване на широк достъп до него. Облагороденото открито дворно пространство в библиотеката приобщава подрастващите към културния институт и им дава възможност за развитие и усъвършенстване. В рамките на дейността в отворено библиотечно пространство беше изграждена модулна разглобяема сцена-подиум за творческа изява заедно с необходимото оборудване към нея. В създадената среда децата имаха възможност за развитие, изява, общуване. Проведоха се две творчески работилници - театрална работилница „Библиотечко-актьор; работилница „В света на народното творчество“. Заниманията завършиха със сценични изяви пред публика.

 

Проектът се финансира по Програма „Култура“ на Община Русе, Творчески проекти в областта на изкуствата и културата. Бенефициент е Сдружение „Културни пространства“, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ е партньор.