• EnglishEnglish
Лятно настроение с чудно забавление
май 2021 г. – ноември 2021 г.

 

Основна цел: Проектът има за основна цел създаване на алтернативно отворено библиотечно пространство за развитие на детската аудитория чрез изкуство и култура в свободното и ваканционно време и осигуряване на широк достъп до него.

Специфични цели: неформално образование и знание за култура и изкуство през свободното и ваканционно време; развитие на творчески умения у подрастващите чрез изкуство и прилагане на иновативни методи.

Целеви групи: Целевите групи са избрани поради установен от обратни връзки с деца, родители интерес към изкуство и сценична изява, осмислено свободно време със забавни занимания, обогатяващи тяхната култура.

Очаквани резултати: Проектното предложение дава възможност за придобиване на информация и знания за сценичното изкуство, народното песенно музикално и приложно творчество и е форма за развитие артистизма на децата и формиране на усет към красивото. Облагороденото открито дворно пространство в библиотеката приобщава подрастващите към културния институт и им дава възможност за развитие и усъвършенстване.  В рамките на дейността в отворено библиотечно пространство се предвижда изграждане на модулна разглобяема сцена-подиум за творческа изява и необходимото оборудване към нея,  осигуряване на зрителски и творчески места. В създадената среда децата да имат възможност за развитие, изява, общуване. Ще се проведат 2 творчески работилници - театрална работилница „Библиотечко-актьор; работилница „В света на народното творчество“. Заниманията завършват със сценични изяви пред публика.