• EnglishEnglish
Рядко оригинално издание влезе във фонда на библиотеката
11 юни 2021 г.

Изключителен дар от г-н Михаил Иванов Минчев от София пристигна в русенската библиотека.

Това е екземляр от първото издание на „Записки на Христо Н. Македонски“. Подзаглавието гласи: „Бивш войвода въ възстанията за освобождението на България (1852 – 1877). Съ образътъ на войводата, две снимки от знамето на Ст. Караджа и две картини. Собствено издание на войводата. София. Печатница „Напредъкъ“ 1896.“

Христо Македонски е един от известните български дейци, взели участие в борбите ни за освобождение от османско иго. Отначало е хайдутин, по-късно участва в І и ІІ Българска легии в Белград, емигрантства в Румъния, бил е и войвода на чета, с която преминава в България. Предполага се, че той е прототип на Спиро Македонски, един от героите на повестта на Иван Вазов „Немили-недраги“. Според други историци обаче, характерът и личността на реалния хайдутин не се покриват много с тези на литературния герой, поради което те считат, че Вазов е взел само името и го е дал на един събирателен и доста характерен хъшовски образ.

След Освобождението Христо Македонски живее в Русе, където умира на 5 юли 1916 г. На неговото име са наречени улици в градовете Русе, Варна и Съединение.

В книгата си той разказва подробно за своя живот и революционна дейност до започване на Освободителната война през 1877 г. Но сред всички други събития Христо Македонски отделя най-голямо внимание на своето участие в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа през 1868 г. И с това именно тя предизвиква и изключителния интерес към нея. Книгата е уникална, тъй като е написана от пряк участник в знаменитата чета.

Книгата „Записки на Христо Н. Македонски“ отдавна е библиографска рядкост. Досега русенската библиотека разполагаше с един оригинален екземпляр и две фототипни копия от нея. Сега библиофилите вече ще се радват на втори оригинал заради родолюбивия дарителски жест на г-н Михаил Минчев, за което сме му безкрайно благодарни!