• EnglishEnglish
Видео приветствие на доц. к.и.н. Владимир Климук
17 септември 2020 г.

На откриването на VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“ беше излъчен видеопоздрав на доц. к.и.н. Владимир Климук от  Барановишки държавен университет, Барановичи, Беларус. 

Наред с пожеланията за позлотворна и успешна работа на участници и модератори, в него се казва: "Основният ефект, получен в резултат на процеса на обмена на идеи, в дискусиите, на презентациите на проектите, резултатите от научно-изследователската иновационна работа, ще помогне да се концентрирате при изработването на комплекс от качествени и ефективни механизми и инструменти за активиране на международното научно-образователно сътрудничество. Комплексът от икономически, културни, социологически и образователни платформи, създадени на вашата научно-практическа конференция, ще изпълняват ролята на съвременни иновационни и дистанционни интерактивни връзки за взаимодействие между водещи учени в областта на икономиката, културата, социологията, педагогиката, образованието, в областта на културно-историческото наследство.

 

Уважаеми колеги, Барановишкият държавен университет е отворен за сътрудничество, с удоволствие ще увеличава темповете на развитието на международното взаимодействие с различни университети, в това число и от България.

Най-важната задача на съвременното общество се състои в кооперирането на научната и образователна общност, в това - да се изработи точен ефективен вариант за реализиране на съвременния модел за активирането на университетската научна и образователна среда."

доц. д-р Владимир Климук  се включва в работата на конференцията с доклад на тема: "ВОЗДЕЙСТВИЕ ПАНДЕМИЧЕСКИХ И ПОСТПАНДЕМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ" в съавторство с проф. д.ик.н. д.н. (Национална сигурност) д.н. (Социални дейности) инж. Венелин Терзиев – Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Военна академия „Г. С. Раковски“ – София