• EnglishEnglish
Излезе от печат "Послания на времето"
29 август 2020 г.

Регионална библиотека “Любен Каравелов“ издаде интерактивен албум „Послания на времето“. Той представя част от 1500-те автографа от личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов, която културният институт притежава и съхранява.

Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията на акад. Арнаудов с видни личности, живели и творили в края на ХІХ в. и през ХХ в.: Пейо К. Яворов, Иван Вазов, Пенчо Славейков, Стилиян Чилингиров, Ангел Каралийчев, Николай Райнов, Николай Лилиев, Асен Разцветников, Яна Язова, Кирил Христов, Елисавета Багряна и много други. Изданието включва кратки биографични данни за Михаил Арнаудов, както и за лицата, чиито послания са представени, придружени с портрет. Хронологичният обхват е от 1906 г. до 1977 г.

Създадени са 3D изображения на съхраняваните в библиотеката писалище и мастилница на акад. Михаил Арнаудов, предсмъртната маска на Пейо К. Яворов и гипсова отливка на Лаокоон. Визуализациите се стартират с помощта на мобилно приложение „Ruse Library“, разработено от екип на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Допълнително под всеки от автографите е поставен QR код с възможност за интерактивна препратка към съдържанието на Дигитална колекция ПОСЛАНИЯ НА ВРЕМЕТО  на сайта на библиотеката.

В края на изданието всички автори, представени с автографи, са разкрити в „Именен показалец“.

Интерактивният албум, с 3D добавена реалност и интерактивни препратки „Послания на времето“, е още един опит Регионална библиотека „Любен Каравелов“ да популяризира, със средствата на съвременните технологии, личности и факти през призмата на техните послания до акад. Михаил Арнаудов, както и приноса му за формиране на българската национална идентичност.

Албумът се издава по проект „Послания на времето. Академик Михаил Арнаудов – познат и неизвестен“ на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд култура, Програма „Публики“, Модул „Привличане и развитие на публики“.