• EnglishEnglish
РОЛЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА НОВИ ПУБЛИКИ
септември 2015 г. – юни 2016 г.

Основната цел е да се развият инструменти за насърчаване потреблението на иновативен културен продукт с устойчив характер и да се стимулират  творческите изяви на деца и младежи в сферата на деветото изкуство. Проектът предвижда организиране на два културно-образователни интерактивни модула, ателие за комикс и Детска нощ в библиотеката, които чрез иновативни арт-практики да подкрепят посланието „Учи и се забавлявай”.

В резултат на проекта са реализирани иновативни културно-образователни дейности в подкрепа мисията на библиотеката за трайно развитие на вкусове, предпочитания и нагласи за деца и младежи и насърчаване на активното им включване и участие в творческия процес за създаване на комикс като форма на съвременно изкуство.

Проектът е финансиран от Национален фонд „Култура“ към Министерство на културата.  Партньори на Регионална библиотека "Любен Каравелов" са Основно училище „Иван Вазов” - Русе и Целодневна детска градина „Пролет” – Русе.