• EnglishEnglish
Ролята на обществените библиотеки за популяризиране на културно-историческото наследство
20 юни 2019 г. – 20 юни 2020 г.

В основата на проекта „Ролята на обществените библиотеки за популяризиране на културно-историческото наследство“ е идеята библиотеката да се превърне в атрактивна туристическа дестинация и предпочитано от туристи и гости на града място за посещение. Той се финансира от Национален фонд „Култура“ по програма „Културно наследство“, модул „Културни индустрии и културен туризъм“.

Проектът въвежда иновативни практики за превръщане на съхраняваното в библиотеките книжовно културно-историческо наследство в обект на културен туризъм. В рамките на предложението е създаден модел за популяризиране потенциала на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в сферата на културния туризъм и са разработени инструменти за промотиране на малко познато културно-историческо наследство – експозиция и часовников механизъм от началото на ХХ век. Изработени са 500 тематични сувенири, които се предлагат както на място, така и през сайта на библиотеката, отпечатана е двуезична рекламна брошура, книгоразделители и е създаден рекламен клип.

Изградена е постоянна експозиция „Културно-историческо наследство“, в която са подредени 1 000 експоната от международния конкурс за екслибриси – част от фонда на библиотеката. При изложбата е оборудвано място, където посетителите, по предварително изработени от експерт-художник линографски клишета, представящи обекти на културното наследство, могат сами да отпечатват екслибриси. Създаденото пространство е с капацитет за организиране на културни и образователни събития и възможност да привлича нови посетители и публики. За повишаване капацитета на библиотечните специалисти при представянето на новосъздаденото пространство е проведено обучение на библиотекарите за придобиване на умения за екскурзоводи.

В рамките на проекта се проведе кръгла маса на тема: „Потенциалът на библиотеките за културен туризъм“. На форума присъстваха 30 участника – представители на туристически и рекламни агенции, хотели и онлайн платформи за настаняване, ресторантьорския бранш, граждански сдружения с интерес в сферата на културния туризъм, индивидуални туристи, представители на местната общности, медии. Присъстващите бяха запознати с идеята на проекта и неговото изпълнение. Гостите на Кръглата маса с интерес разгледаха създадената експозиция „Културно-историческо наследство“, където им беше направена демонстрация за отпечатване на екслибриси.

Концепцията за библиотеката като атрактивен обект за културен туризъм, заложена в този проект, е показател, че в дългосрочен план ефектът от създадения модел може да се разпростре вълнообразно и сред други сродни организации и е с капацитет да се превърне в работещ механизъм за развитие на потенциала на библиотеките като културни туристически дестинации.