• EnglishEnglish
Силата на знанието
01 април 2018 г. – 20 октомври 2018 г.

Идеята на проект "Силата на знанието" е да предостави свободен достъп до мултисензорна високотехнологична интерактивна среда на деца до 12 г. за формиране на проактивно отношение към усвояване на нови знания и осмисляне на прочетено съдържание. Целенасоченото въздействие на звук, светлина, аромати и музика стимулира всички сетива и отключва въображението, допринася за по-задълбочено и пълноценно възприемане на художествени и научни текстове, насърчава активно отношение към усвояване на нови знания и повишава използването и владеенето на роден език.

Основна цел: създаване на иновативен модел за повишаване на мотивацията за усвояване на знания чрез изграждане в обществена библиотека на високотехнологична мултисензорна среда за формиране на активно отношение към образование и личностно развитие.

Специфични цели:

1.Създаване на условия за улеснено придобиване и усвояване на знания през свободното и ваканционно време при деца до 12 годишна възраст.

2.Изграждане на капацитет за работа в мултисензорна среда.

Целеви групи:

- деца от 5 до 12 години – преки участници в ателиетата: 100 лица, в т.ч. представители на малцинствени групи;

- водещи на ателиета: 3 лица, експерти в областта на изкуството и педагогиката.

В резултат на проекта:

- Изградено е мултисензорно пространство за свободен достъп, където децата, през свободното си и ваканционно време, получават знания и усвояват информация за заобикалящия ги свят чрез текст и сетивни възприятия (зрение, слух, вкус, обоняние, докосване). Специализираното оборудване служи за онагледяване на предварително разработените образователни теми по двете тематични ателиета. Зоната включва: проектор, фиброоптичен сноп с различна по цветове светлина, UV оборудване, арома лампа, светлинен ефект, очила за добавена реалност.

- Изработени са две обучителни програми, които допълват образователните дейности и способстват за подобряване на езиковите умения:

       „Когато буквите танцуват“ запознава децата с буквите, с тяхната история. Използва  интерактивни методи, сетивни техники и UV материали;

       „Сетивен свят“ – участниците получават знания за заобикалящия ги свят: природа, море, Космос, животни и др., чрез симбиоза от действия и сетивни възприятия;

- Проведени са две развиващи ателиета с 5 уъркшопа общо /при предвидени 2 уъркшопа/; 

- Проведени две тематични ателиета с по 7  уъркшопа от всяко, общо 14 уъркшопа /при предвидени 10/, с участието на 330 деца /при предвидени 100/.

В резултат на проекта е въведена иновативна услуга за лесно усвояване на учебния материал повишаваща езиковата, четивна и функционална грамотност на деца до 12-годишна възраст; изграден иновативен модел за неформално образование улесняващ усвояването на учебния материал с практическа насоченост; затвърдени са позициите на библиотеката сред общността като съвременен културно-информационен център за учене през целия живот. 

За целите на публичността на дейностите по проекта са проведени две пресконференции; публикувани са на сайта на библиотеката, в социалните мрежи и на сайтовете на онлайн медии и в печатни медии 31 информационни материала.

Този проект се реализира в партньорство с Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ и  Фондация „Еконт“ и с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, в изпълнение на договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата.