• EnglishEnglish
КОМИКС БЕЗ ГРАНИЦИ
април 2015 г. – февруари 2016 г.

Целта на проекта е да реализира иновативен културен продукт с устойчив характер, чрез взаимодействие между организации, институции и различни общности за насърчаване на творчески изяви в сферата на комикса и визуалните изкуства и обогатяване културния календар на Русе.

Проект „Комикс без граници” успешно реализира уникален за България и Югоизточна Европа Международен конкурс за комикс и блиц-анимация „Средновековна България – мост между етноси и култури”, който провокира интереса на творци от три континента към художествена интерпретация на българското културно-историческо наследство. Форумът насърчи творческите изяви на художници в сферата на комикса и визуалните изкуства и популяризира Русе като средище на традиции, култура и иновации. Създадените международни контакти утвърдиха града като център на комиксовото изкуство в България. 

Създадените международни контакти утвърдиха града като център на комиксовото изкуство в България. С получените по конкурса творби се обогати фондът на Постоянна експозиция „Музей на комикса”, който привлича туристи и гости на града. Изготвен е регламент и се работи по организирането на Втори международен конкурс за комикс и блиц-анимация на тема „Космос и Хаос” през 2016 г.

Съвместно с партньорите по проект „Комикс без граници” са организирани и проведени Съпътстващите образователни дейности, които развиват въображението на децата и ги насърчават да нарисуват своите чувства, настроения и вътрешни изживявания. Дейностите са изпълнени в учебна среда в ОУ „Иван Вазов“ и ЦДГ „Пролет“, като са приложени методите на неформалното общуване и съвременни иновативни средства на преподаване. Изработени са 2 образователни програми и организирани и проведени 3 изложби с детски творби.

В конкурса се включиха 27 творци от 8 държави (България, Бразилия, Гърция, Иран, Китай, Полша, Румъния, Турция) и 3 континента (Европа, Азия и Южна Америка). Създаден е дигитален архив на творбите и е изработен двуезичен цветен каталог.  

Проектът се финансира от Фондация „Русе – град на свободния дух“. Партньори на Библиотеката са: Творчески екип „Ревиста комикс” – Букурещ, Румъния; „Стрип център на Македония” – Велес, Македония; Сдружение „Културни пространства“ – Русе, Целодневна детска градина „Пролет” – Русе и Основно училище „Иван Вазов” – Русе.