• EnglishEnglish
ДВОЙНО ПОВЕЧЕ УЧАСТНИЦИ ВЪВ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА „АРНАУДОВИ СРЕЩИ.ПЪТЯТ КЪМ ПОЗНАНИЕТО“
09 март 2021 г.

Приключи регистрацията на участниците във второто издание на националния младежки форум „Пътят към познанието“, който е част от инициативата на русенската библиотека „Арнаудови срещи“. Организатори на конференцията са Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в партньорство с Регионално управление на образованието – Русе.

Поради извънредната обстановка и заявеното желание за присъствено провеждане на Втория национален младежки форум „Пътят към познанието“, организаторите отлагат конференцията за 26 юни 2021 г.

Повече от 100 младежи – ученици, студенти, учители и млади изследователи от цялата страна, ще се включат  в Арнаудовите срещи индивидуално или в екип с доклади, презентации на Power Point и видеоклипове в няколко тематични направления: Литература; История; Български фолклор; Изкуства; Философия; География.

Форумът си поставя за цел да стимулира интереса към издирване и проучване на литература, документи, факти за историята, фолклора, културните и обществените процеси в миналото и днес; да насърчи изследователските търсения в областта на хуманитарните науки и да даде трибуна на ученици и младежи до 26 г., които следват стъпките на Михаил Арнаудов, чиито разработки, проекти и предложения да получат публичност; да провокира дебат по ключови хуманитарни проблеми на нашата съвременност.

Изпратените в срок доклади и мултимедийни проекти ще бъдат оценени от компетентно жури.

Материалите от форума ще бъдат публикувани в електронно издание след приключване на форума.