• EnglishEnglish
Цветно улично изкуство
13 ноември 2020 г.

Знаете ли какви са видовете и стилове графити? 

Графити надписи - позволяват да бъдат разграничени графитите, които имат сходна форма или степен на сложност на използваните букви като най-общо тази категория има следните подразделения:

Simple Style - характеризира се с не много сложни по форма букви:

Tag-най-старият вид едноцветни графити;кодирано наименование или подпис на художника на графити, стилизирано наименование на групата и т.н.

Throw-up - към буквите се добавят външните очертания, които най-често са заоблени; имат най-често два цвята, като графитът се изпълва изцяло

Block buster style - букви, които се четат лесно, нарисувани в правоъгълна или квадратна рамка;

Semi-wild u Wild style - буквите са по-динамични, отколкото в обикновения стил, като се преливат една в друга по различни начини. Графитите са с много орнаменти,противотежести,стрелки,светлосенки и т.н.

Complex style - разширява границите на буквите, като при него се използват голям брой огледални ефекти, преливания, триизмерност и други.

Фигурални композиции - тази категория може да бъде много богата от гледна точка на видовете изображения и да бъде детайлизирана според стиловете, използвани в живописта. Повече за стиловете и видовете графити  както и полезни съвети за начинаещи може да научите на: https://bit.ly/3ptzJuK

Материалът е част от проект "Графити на светло", който се реализира от Сдружение "Културни пространства" и Регионална библиотека "Любен Каравелов" и се осъществява с финансовата подкрепа на Отдел "Култура" към Община Русе.