• EnglishEnglish
Любовта е пиянство или пиянство от любов
07 февруари 2022 г.

ОБЩИНА СИЛИСТРА

Литературно сдружение „Реката и приятели”

   Регионална библиотека „Партений Павлович” 

О Б Я В Я В А Т

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ   НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС

„Любовта е пиянство или пиянство от любов"

под патронажа на д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра

 

       Тема на конкурса: Любовта и/или виното - 14 февруари – Ден на Св. Валентин и/или на Св. Трифон Зарезан.

            Регламент: Право на участие имат лица над 18 години. Нямат право на участие наградените автори от юбилейното двадесето издание. Конкурсът е анонимен. Авторите изпращат голям пощенски плик, съдържащ едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение;  малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография (дата и място на раждане, публикации). Всеки участник може да изпрати само едно  стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното. Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси. Не се приемат творби по електронна поща.  При неспазване на горепосочените условия кандидатът няма да бъде  включен в конкурса.

Краен срок за получаване на творбите: 14.02.2022 г. (валидна е датата на пощенското клеймо).

Адрес за получаване на стихотворенията:

7500 гр. Силистра, Община Силистра, ул.„Симеон Велики” 33, стая 314, за конкурса „Любовта е пиянство или пиянство от любов”.

 За повече информация: e-mail: culture@silistra.bg  и тел: 086/816 273

Ще бъдат връчени три парични награди от Община Силистра и Награда на Литературно сдружение „Реката и приятели”.

Творбите ще се оценяват от  жури под председателството на поета Недялко Йорданов и членове – доц. д-р Румяна Лебедова и поетесата  Мариана Стоянова.

 Награждаването ще се състои на 24.02.2022 г. от 17 часа в зала „Диоген Вичев” на Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра.

Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Силистра. – www.silistra.bg. 

В противоепидемичната обстановка са възможни промени. При невъзможност да се осъществи награждаването в присъствена форма, организаторите ще се свържат с победителите и наградите ще им бъдат изпратени.