• EnglishEnglish
ПРАВОТО ДА ДИШАШ!
24 февруари 2023 г.

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ издаде библиографски указател „Правото да дишаш!“, отразяващ екологичните проблеми на град Русе през 80-те и 90-те години на ХХ в. Това е първи опит за цялостно библиографско изследване и систематизиране на литературата за замърсяването на въздуха в района на Русе с хлор, тетрахлорметан, перхлоретилен, епихлорхидрин и други компоненти от завода „Верахим“ в Гюргево; за първите граждански протести от 1987 – 1988 г.;  за създаването на Обществения комитет за екологична защита на Русе на 8 март 1988 г. и борбата на русенци за чист въздух.

Извършена е издирвателска работа както по библиографски източници, така и чрез преглеждане на десетки годишнини периодични издания.

Подреждането на материалите е в права хронология и следва естествения ход на събитията. В края на библиографията е отделено място за художествени произведения, посветени на темата за хлора в Русе. Изработени са два показалеца – именен и на периодичните издания, в които са публикувани материалите.

Библиографията е предназначена за специалисти, изследователи и всички, които проявяват интерес към темата. Тя е за поколенията, които само са слушали за хлорните обгазявания, както и за бъдещите поколения. За да се знае и да се помни!

Библиографският указател „Правото да дишаш!“ е изработен по проект „Обществените библиотеки в област Русе – притегателни центрове за култура“, финансиран от Министерство на културата.