• EnglishEnglish
Плащане на сметки през банкомат

Голяма част от българите все още са подвластни на инерцията от миналото и предпочитат да прекосят половината населено място и да почакат на опашка, за да се издължат на доставчика си. И това по няколко пъти на месец – веднъж за тока, веднъж за кабелната... Хората, които ценят времето си, отдавна започнаха да се възползват от все по-разнообразните форми на плащане, които се предлагат от банките, една от които е плащането на сметки през банкомат. С дебитната или кредитната си карта можем да плащаме сметки от банкомат веднага, без предварителна регистрация или посещение в банката. Това става от меню „Други услуги”, от което избираме "Плащане на сметки". Посочваме кода на съответния доставчик на услуга, към когото искаме да преведем сума, и въвеждаме абонатния си номер. Посочваме дали желаем разписка за извършената транзакция. Следва екран, на който виждаме абонатния номер, сумата за плащане и наличността по картата преди плащането. Сверяваме данните и, ако това е действителното плащане, което желаем да извършим, потвърждаваме операцията, като въвеждаме ПИН кода на картата.