• EnglishEnglish
Отговор на нашата загадка
25 октомври 2017 г. – 15 ноември 2017 г.

Следните думи са верния отговор : слънце, топка, нещо, скука, риба, шапка, смях, Сюс. Много забавни загадки и случки можете да прочетете в книгата на Доктор Сюс.

Източник : Доктор Сюс Котарак шапкарак. - С., 2015, 60 с.