• EnglishEnglish
Мястото на изкуството в общественото развитие и предизвикателствата на новото време
31 юли 2020 г.

VII Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“, организирана от Регионална библиотека „Любен Каравелов“,  ще се проведе от 17 до 19 септември. Съорганизатори на форума са Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе. Сътрудничеството между трите организации е факт повече от година. Подписаните меморандуми за съвместна дейност са действащи документи, а изградените на тази база партньорства – реални инструменти, с помощта на които библиотеката обогатява и развива своята дейност.

Днес представяме три доклада, с които представители на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив участват в конференцията.

Доц. д-р Цветанка Коловска се е спряла на темата: „За предизвикателствата пред компетентностния подход в обучението по музика и еволюционните процеси“. В основата на научната разработка е  музикалното образование като фактор за развитието на музикалната култура на учениците - част от тяхната духовна култура. Доц. Коловска систематизира предопределящите за професията музикален педагог изисквания и спецификата на практиката. В изследването си тя доказва, че затрудненията и ограниченията в условията на извънредна обстановка водят до еволюция на решенията и обогатяване на ресурсите за професионалната подготовка на студентите.

Докладът на доц. д-р Весела Казашка е на тема: „Вътрешните хоризонти и социалната изолация. Терапевтични практики, основани на творческите нагласи“. В резюмето към него тя споделя: „Кризата на днешния ден ни изправя пред предизвикателства, разкриващи нови вътрешни  хоризонти към саморазвитие. Важно е да знаем как да се справим със ситуацията, дали откриваме място за изкуство в живота си и какво занимание, свързано с творческите ни нагласи,  ще има терапевтичен ефект върху нашата психика за в бъдеще“.

Третата научна разработка, която представяме днес, е на Цветомира  Иванова – докторант в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив. Та се спира на „Дигитализацията на изкуството – оцеляване или  катализатор за нови идеи“.  Според доклада, глобалната криза, породена от COVID 19, показа, че  технологичният сектор може да бъде източник на възможности за представяне на изкуството. Връзката между нови технологии и изкуство е взаимна и релевантна. Нетрадиционни арт проекти могат да бъдат представени директно на публиката чрез новите технологии.