• EnglishEnglish
Търсачи на знание
01 октомври 2017 г. – 31 август 2018 г.

Проектът "Търсачи на знание" е насочен към подобряване на функционалната грамотност и развитие на когнитивните умения за търсене, намиране, обобщаване и използване на информация, насърчаване на интереса към четенето, търсенето и намирането на информация, и придобиването на знания по природни науки чрез разнообразни средства от традиционната книга до новите технологии.

Основна цел: да се създаде среда за повишаване на функционалната грамотност сред подрастващите за развиване на умения за търсене, откриване и обработване на информация.

Целевата група са деца и младежи на възраст от 7 до 15 години. 

В резултат на проекта:

- сформиран клуб "От корена до най-високото листо", в който 11 деца и младежи на възраст между 10 и 15 години 1 път месечно, в рамките на 8 месеца, през свободното време придобиха знания как да изследват своя род /генеалогия/ като търсят, откриват, подбират, селектират, извличат, анализират и синтезират информация и ще изработят два родови албума. 

- организирана лятна "Академия за малчугани", която създаде среда за придобиване и надграждане на функционалната грамотност с помощта на модерни технологии. Децата се научиха да извличат, систематизират, анализират информация от различни по своя характер източници: финанси, наука и здраве. Проведени са два тематични уъркшопа, всеки с продължителност 2 седмици по 4 часа дневно - общо 6 обучения. 

Проектът се финансира от Фондация "Русе - град на свободния дух". Проектът се реализира в партньорство със Сдружение „Културни пространства“ – Русе и Българският Червен кръст – Русе.