• EnglishEnglish
Графити на светло
01 юли 2020 г. – 01 декември 2020 г.

Проект "Графити на светло" на Сдружение "Културни пространства" в партньорство с Регионалната библиотека е финансиран по програма "Култура",  Община Русе - Малки творчески проекти. Той беше отчетен през декември 2020 г.

Проектът преследва основна цел - развитие на младежка аудитория чрез създаване на алтернативно място за графити изкуство и култура и осигуряване на широк достъп до него.

Той съдейства за развитие творческите умения на младите хора чрез средствата на изкуството и новите технологии, подпомогна създаването на иновативен творчески продукт и стимулира развитието на културата чрез иновативни за града ни инструменти. Създаденото графити пано в обособената младежка зона в библиотеката е среда за творческо вдъхновение и нов прочит на темата за графитите. Симбиозата между графично изкуство, съвременни технологии, музика и култура отнася проекта към интердисциплинарната тематична област.

Сдружение „Културни пространства“ е дългогодишен традиционен партньор на русенската регионална библиотека. През годините двете организации са реализирали повече от 10 съвместни проекта. „Графити на светло“ е най-новата инициатива, чиято основна цел е развитие на младежка аудитория чрез създаване на алтернативно място за графити изкуство и култура и осигуряване на широк достъп до него.

За популяризиране на изкуството на графитите бе привлечен художникът Георги Белчев, който създаде неповторима атмосфера и облик на младежката зона в „Библиотечко“. Негово дело е мащабното, близо 10 метрово графити пано, което краси специално обособената тийн зона. Художникът изпрати своето цветно послание към младежите и ги предизвиква да посещават по-често културния институт като място за срещи, изкуство и култура. Обособеното пространство провокира творческия потенциал на тийнейджърите, като същевременно повишава информираността на общността за графитите, като елемент от стрийт изкуството.

Поради рестрикциите за събиране на деца и младежи на едно място, вместо планирания по проекта пърформънс, бе осъществена онлайн връзка с 50 участника с демонстрация на рисуване. Бе обсъдена темата за графитите и начина на създаване на паното. Проектът бе популяризиран и на библиотечни форуми.

Кой е Георги Белчев? Той е роден в Русе. Може да го откриете и с артистичния псевдоним FIREBIRTH. Започва да се занимава с рисуване от 5-годишен и продължава и до днес. Завършил НУИ „Проф. В. Стоянов“ Русе - изобразително изкуство и Академия за изящни изкуства във Валенсия, Испания, с повече от 10 години опит в Стийт Арт изкуството. Негови графити красят стени най-вече в Испания, където артистът остава да живее, след като завършва образованието си. През последните четири години той се завръща в родния си град.