• EnglishEnglish
Масонът Захари Стоянов – общественик, писател
10 юли 2020 г.

VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“, която ще се проведе между 17 и 19 септември, се посвещава на 170 години от рождението на видния български писател и общественик, летописецът на българските въстания – Захарий Стоянов. Той е участник в Русенския частен революционен комитет на Вътрешната революционна организация, член на окръжния съд в Търново (1880 г.), а след това секретар на Апелационния съд и съдебен следовател в окръжния съд в Русе (1881 г.). Захари Стоянов, като неразделен приятел с Никола Обретенов,  става част от семейството на Баба Тонка, а най-малката ѝ дъщеря – Анастасия, се омъжва за него (1882 г.). Част от личната му библиотека днес се съхранява в русенската книгохранилница.

Захари Стоянов е известен и като един от видните български масони. Освен че форумът е посветен на 170-годишнината на революционера,  този факт е провокирал проф. д.н. инж. Красимир Ениманев – преподавател в Русенския Университет ”Ангел Кънчев”, да се включи в научната конференция с разработка „Масонът Захари Стоянов – общественик, писател“.

Изследването се базира на появата, същността и развитието на обществото на „свободните зидари“. Представя се масонството не само като училище за наука и дискусии чрез търсене на истината, а и като учение за развитие на добрината и усъвършенстване на нравите в обществото. Това е цел, разбираема от всеки мислещ човек, идеал, към който се стремят интелигенциите – толерантност и морално богатство. В общия контекст, и като основен фактор за масонската институция, в доклада се отделя място за членството в нейните редици на Захари Стоянов.

Историкът Красимир Кънчев – като представител на НПО „Клуб Русчуклии” гр. Русе, също се включва в научната програма с доклад на тема: „Непреходността на Захари Стоянов“. Разработката разкрива неизвестни страни от живота и дейността му в запазени и слабо познати документални свидетелства.