• EnglishEnglish
Дарение обогати фонда на библиотеката
14 октомври 2021 г.

Богатият фонд на русенската библиотека получи ново попълнение. Поредният дарителски жест е на Американския научен център – София. Центърът подари на библиотеката безвъзмездно по един екземпляр на 16 книги. Постъпилата литература на английски и български език е в областта на историята, политиката, етнологията и др.

С благодарност приемаме новите издания, които ще са полезни на  нашите читатели и изследователи с интереси в широкия спектър на хуманитарните области и социалните дисциплини.

Американският научен център — София е създаден през 2004 г.  от двама специалисти по антична история и гръцка епиграфика от Корнелския универистет - проф. Кевин Клинтън и съпругата му д-р Нора Димитрова. Седемдесет и четири северноамерикански университети, колежи и изследователски институти са членове на АНЦС и формират неговия управителен съвет. Институцията домакин на Центъра в САЩ е Корнелският университет.