• EnglishEnglish
Бисерче вълшебно 2023
27 февруари 2023 г.

Националната награда „Бисерче вълшебно“ е първата награда в България, чието жури са единствено децата. Книгите, номинирани вече 10 години от българските издатели и самопубликуващи се автори, се отличават като най-добрите издателски проекти за предходната на гласуването календарна година.

Награда „Бисерче вълшебно“ е мерило за нуждите, интересите и нагласите на българските деца. Чрез нея децата са поставени в активната позиция да заявят своя избор, а възрастните – в позицията да подкрепят децата и младежите в развитието им като четящи личности.

От 09.02. до 23.04.2023 г. в уебсайта https://www.biserche.com/biserche-2023/  ще откриете КРАТКИЯ СПИСЪК с номинации. Във всяка художествена категория ще има само 10 заглавия, а в „Нещотърсачи“ – до 25.

Гласувай и бъди читател с мнение!