• EnglishEnglish
ЗАБАВНА ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ
май 2014 г. – юни 2015 г.

Цел на проекта: деца и младежи до 24-годишна възраст да придобият основни финансови знания и да изградят практически умения за използване на мобилни приложения, чрез забавни и атрактивни обучения посредством съвременните информационни и комуникационни технологии. 

За целта в Русенската регионална библиотека е изградена среда която да отговаря на нуждите и очакванията на младите хора среда и да е близка до тяхното разбиране за света. 

В рамките на проекта 233 деца и младежи придобиха:

- базови познания по финансова грамотност

- практически умения за употребата на мобилни приложения в управлението на личните финанси. 

Обученията по финансова грамотност се утвърдиха като устойчива услуга в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе.

Партньори в реализирането на проектните дейности са: УниКредит Булбанк, Фондация „Бистра и Галина“ и „Нетуоркс-България ООД“.

Проектът се финансира от програмата за иновации в обществените библиотеки на EIFL-PLIP в сесия, насочена към изграждане на дигиталната грамотност сред деца и младежи, участваха 273 библиотеки от 71 страни.

През 2016 година проектът е отличен с награда „Шампиони“ в конкурса на Информационното общество WSIS 2016, като в мотивите си оценителите изтъкнаха оригиналната на идеята и „специфично подчертана релевантност със световните стандарти за финансова грамотност на населението“.

Повече за дейностите по проекта можете да научите от създадения по проекта сайт >>   Забавна финансова грамотност