• EnglishEnglish
Личните имена, църквата, държавата и кръстникът
19 май 2021 г.

На 18 май в русенската библиотека беше представено едно полезно и необходимо изследване - „Личните имена, църквата, държавата и кръстникът Русе 1830-1970, 2000 г.“ на Станчо Станчев. Презентацията уважиха множество русенски граждани, колеги и приятели на автора. Събитието започна нестандартно, с рецитация на народната песен "Два са бора ред по редом расли...", изпълнена от Мария Мицова.

Изследването на Станчо Станчев е неразделна част от първи раздел на по-голяма книга, която още не е публикувана. Книгата е резултат от многогодишния задълбочен труд на автора върху антропонимичната система на Русе.

По думите на д.ист.н. Любомир Златев, който води вечерта, авторът разглежда личноименната система на русенци през обявения период в контекста на историческото развитие на града през тези години. Съществен принос на Станчо Станчев е, че разкрива детайлно ролята на църквата и на държавата при именуване на новородените. Читателят може да се запознае подробно в приложенията и с документалната регистрационна процедура, която е търпяла развитие през годините. Безспорно, „Личните имена, църквата, държавата и кръстникът Русе 1830-1970, 2000 г.“ на Станчо Станчев е принос в краеведските изследвания на нашия град.

Освен Любомир Златев, в представянето на книгата се включи и театроведът Крум Гергицов със своя рецензия, а присъстващите гости зададоха на автора множество интересни въпроси.

Станчо Станчев е роден на 10 ноември 1945 г. в с. Белцов, Русенско. Завършил е българска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и следдипломна квалификация в София. През 2007 г. защитава и придобива пета професионално-квалификационна степен за учители в Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски“. Носител на орден „Кирил и Методий“ – втора степен. „Личните имена, църквата, държавата и кръстникът Русе 1830-1970, 2000 г.“ е 23-та му публикация.