• EnglishEnglish
Започна VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“
17 септември 2020 г.

Днес в зала „Заседателна“ на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ бе открита VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“, посветена на 170 години от рождението на Захари Стоянов.

Конференцията се провежда под патронажа на Министерството на културата и  със съдействието на Фонд „Научни изследвания“ по Договор КП - 06- МНФ- 5 / 15.09.2020 г. Съорганизатори са Съорганизатори на конференцията са Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе.

Научен ръководител е чл.-кор. д.т.н. проф. Христо Белоев – ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Интересът към събитието е изключително голям. Заявка за участие изпратиха 128 участници със 111 доклада от 8 държави – Русия, Сърбия, Италия, Северна Македония, Косово, Румъния, Беларус и България. 

В началото на форума директорката на библиотеката Теодора Евтимова приветства участниците и гостите и разкри причините за избора на темата на тазгодишната конференция и пожела успех и ползотворни дискусии на участниците. Поздравления към аудиторията отправиха и съорганизаторите - проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак - ректор на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, и Иван Иванов – Изп. Директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе.

Проф. Венелин Терзиев - директор в Министерство на културата, прочете поздравителния адрес от Министъра на културата Боил Банов. Поздравителни адреси бяха изпратени от кмета на Община Русе г-н Пенчо Милков, Областния управител г-н Галин Григоров, Ростовския държавен икономически университет.

Бяха излъчени видеопоздрави към конференцията от Наталия Вовченко – зам. ректор на Ростовския държавен икономически институт и доц. к.и.н. Владимир Климук - Барановишки държавен университет, Барановичи, Беларус.

След официалното откриване е пленарната сесия, председателствана от проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак - ректор на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. В нея ще бъдат представени представени пет доклада на утвърдени в научните среди имена: чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев – ректор на РУ „Ангел Кънчев и научен ръководител на конференцията, проф. д-р Маргарита Богданова – преподавател в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, декан на Факултет „Мениджмънт и маркетинг", проф. д.ик.н., д.н. (Национална сигурност), д.н. (Социални дейности) инж. Венелин Терзиев – редовен професор във Военна академия „Г. С. Раковски“ – София и РУ „Ангел Кънчев"; проф. д-р инж. Маруся Любчева – преподавател в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и Председател на УС в Черноморския институт и проф. д-р Любима Деспотова-Толева – преподавател в Медицинския университет – Пловдив.