• EnglishEnglish
Подарена е част от личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов на Окръжна библиотека – Русе
1973 г.

Михаил Арнаудов завещава личната си библиотека на родния си град Русе. През 1973 г., по повод своята 95–годишнина, предава по-голямата част от книгите си в притежание на Регионална библиотека "Любен Каравелов". Книжната сбирка е обособена като самостоятелен фонд, който е отбелязан като дарение, защото за него е изплатена символичната сума от 12 000 лв. Фондът наброява 6 524 единици. 

"Библиотеката поразява с разнообразието на тематиката, което свидетелства за необикновено широкия диапазон на интересите на притежателя й, за неговите дълбоки познания в разнообразни области на българската и европейската наука и култура. Това дава възможност да се създаде представа за духовното и творческо наследство, оставено ни от акад. М. Арнаудов. Сбирката съдържа научни съчинения, художествена литература, старопечатни български книги, редки книги на чужди езици, някои от които са библиографска рядкост, енциклопедии, речници и др. в хронологичните граници 1806 – 1974 г. Няма изследовател, занимаващ се с неговото дело, който да не се е удивлявал на внушителното количество на публикациите – десетки обемисти монографии, стотици статии и студии, мащабна съставителска и редакторска работа. 

През 2016 г. неговите наследници даряват още една част от събраното от акад. Михаил Арнаудов. Така личният фонд на големия учен нараства с още ценни документи, които тепърва ще бъдат изследвани и проучвани.