• EnglishEnglish
Учителят и ученикът: Quo vadis?
07 юли 2020 г.

На вниманието на читателя представяме кратко резюме на пленарния доклад на проф. д-р Любима Деспотова-Толева на VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“.  Разработката е с акцент върху приложението на върхови технологии в медицинското обучение и образование и опита на проф. д-р Деспотова-Толева в уникалния симулационен център в МУ-Пловдив в светлината на традиционното и иновативното. Темата е изключително актуална за динамиката и предизвикателствата на новото дигитално време.

Учителят и ученикът: Quo vadis?

Да посадиш дъб. Какво се променя? Какво не се променя? Кои са новите предизвикателства?

Докладът се фокусира върху медицинското образование и основната цел, която носи в себе си - грижата за човешкото здраве като най-висшето човешко благо. Flexner и Osler са поставили основите на съвременното медицинско образование, основано на дълбоки научно обосновани клинични познания за човека и болестите. В началото на новото хилядолетие промените в медицинското образование представляват истинска революция в сравнение с хилядолетията традиционно обучение на лекари. Новите високи технологии, които непрекъснато се въвеждат и използват през последните години, са истинско предизвикателство. Те съществено променят не само процеса на обучение, но и учителите и учениците. Проф. Деспотова-Толева споделя натрупания от нея през последните години опит с най-новите компютъризирани симулатори и машини за виртуална реалност, прилагани не само за обучение, а и в клиничната работа. Докладчикът отчита предимствата и възможностите им, но ги определя само като методи за постигане на главната цел – здравето и благополучието на човека. Тя заключава, че високите технологии променят бързо и значително процеса на обучение, но нищо не може да замени личността на учителя, неговата харизма, таланта му да мотивира, да стимулира, да изгражда бъдещи лекари, знаещи, можещи, състрадателни. Технологиите се променят, но остава учителят. Учителят, водещ учениците си към нови предизвикателства. Остава и въпросът: Quo vadis?

 

Проф. д-р Любима Деспотова-Толева е специалист по детски болести, обща медицина, а понастоящем е приключила и специализация по детска кардиология. Преподава обща медицина и води редица курсове за следдипломно обучение в тези области и други свързани области в Медицински Университет-Пловдив и в Медицински Факултет към Тракийски Университет в Стара Загора. Работи в сътрудничество с редица водещи университети, където специализира, провежда научни изследвания и изнася лекции (Оксфорд, Великобритания; Университет на Илинойс, Чикаго, САЩ; Токио, Япония; Швейцария, Австрия, Германия, Италия, Исландия, Финландия, Унгария, Гърция и други). Председател на Българското дружество по продължителни грижи и палиативна медицина. Автор и съавтор на над 30 монографии, учебници и ръководства, над 130 научни публикации в чужбина и у нас. Член на бордовете на три европейски организации, научен редактор на европейско медицинско списание. Награждавана е за научната си работа и приноси. Основните й разработки са в областта на детското здраве, интензивната терапия и апаратната вентилация, общата медицина, продължителните грижи и палиативната медицина, електронното здраве, съвременната медицинска наука и преподаване и др. Ръководител на докторанти, част от които вече са защитили успешно научните си разработки под нейно ръководство. Ръководител, координатор и старши изследовател в множество европейски и национални изследователски и образователни проекти. Активно публикува не само в научната периодика, но и в различни медии.