• EnglishEnglish
Послания на времето. Академик Михаил Арнаудов - познат и неизвестен
01 септември 2019 г. – 30 август 2020 г.

Проект „Послания на времето. Академик Михаил Арнаудов – познат и неизвестен“ се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура", Програма „Публики“, Модул „Привличане и развитие на публики“.

Проектът бе насочен към създаване на динамична информационна среда и инструменти за привличане на нови аудитории, чрез интерактивен прочит на посланията от български и чуждестранни писатели, интелектуалци, общественици и др. личности, съхранени в библиотеката на академик Михаил Арнаудов.

Дейностите на проекта включваха разчитане и заснимане с 2D технологии на 1 500 автографа от личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов, която се съхранява в културния институт. В разчитането на автографите се включиха доброволци-студенти от Русенския университет "Ангел Кънчев". С част от тях се създаде и публикува на сайта на библиотеката интерактивна тематична дигитална колекция ПОСЛАНИЯ НА ВРЕМЕТО.

Беше издаден интерактивен албум, който представя част от 1500-те автографа от личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов, с добавена реалност и интерактивна връзка с дигиталната колекция и книгоразделители с автографи и QR код. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията на акад. Арнаудов с видни личности, живели и творили в края на ХІХ в. и през ХХ в.: Пейо К. Яворов, Иван Вазов, Пенчо Славейков, Стилиян Чилингиров, Ангел Каралийчев, Николай Райнов, Николай Лилиев, Асен Разцветников, Яна Язова, Кирил Христов, Елисавета Багряна и много други. Изданието включва кратки биографични данни за Михаил Арнаудов, както и за лицата, чиито послания са представени, придружени с портрет. Хронологичният обхват е от 1906 г. до 1977 г.

Създадени бяха 3D изображения на съхраняваните в библиотеката писалище и мастилница на акад. Михаил Арнаудов, предсмъртната маска на Пейо К. Яворов и гипсова отливка на Лаокоон. Визуализациите се стартират с помощта на мобилно приложение „Ruse Library“, разработено от екип на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Допълнително под всеки от автографите е поставен QR код с възможност за интерактивна препратка към съдържанието на Дигитална колекция ПОСЛАНИЯ НА ВРЕМЕТО  на сайта на библиотеката.

В края на изданието всички автори, представени с автографи, са разкрити в „Именен показалец“.

Интерактивният албум, с 3D добавена реалност и интерактивни препратки „Послания на времето“, е още един опит Регионална библиотека „Любен Каравелов“ да популяризира, със средствата на съвременните технологии, личности и факти през призмата на техните послания до акад. Михаил Арнаудов, както и приноса му за формиране на българската национална идентичност.

В резултат на реализирането на проекта е разширен достъпът на нови публики, с фокус младежи и лица с интерес в областта на литературата, историята и културологията, до съхранените в личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов послания и дарствени слова.