• EnglishEnglish
АКАДЕМИЯ ЗА ДЕЦА, А САМО ЗА ДЕЦА ЛИ?
02 юни 2016 г. – 02 септември 2016 г.

Основният замисъл на проекта е провеждане на инициативи за деца от 4 до 15-годишна възраст, които се учат да говорят и пишат правилно на български, посредством игри. 

Основната цел: стимулиране на творческото мислене, иновативност и креативност  сред подрастващите, посредством разнообразни образователни подходи, ролеви игри и учене сред природата. 

В резултат на проекта са организирани и проведе шест обучения с две ателиета „Творческо писане”, „Забавно ателие”. Ателиетата са ръководени от филолог, художник , логопед и психолог.

Проектът е финансиран от Общинска фондация „Русе – град на свободния дух”. Изпълнител на проекта е Сдружение с нестопанска цел „Евромед консулт“. Регионална библиотека  „Любен Каравалев“ – Русе е партньор по проекта.