• EnglishEnglish
Еволюция или революция в културните модели на развитие
29 юли 2020 г.

Продължаваме с представянето на разработките на научни работници и докторанти от няколко различни института на БАН.

Тамара Пещерска е докторант в Институт за изследване на изкуствата към БАН.  Докладът, с който се включва в програмата на научния форум, е на тема „Хибридният документален филм – портрет. Модели на развитие“. Според изводите, които прави Тамара Пещерска, хибридността или смесването на видовете в документалното портретно кино, се явява похват, който нарушава чистотата на документалното и създава хибрид. Този прийом за водене на филмов разказ позволява на режисьора да търси нови възможности за представяне пред зрителя на по-цялостен  и емоционален образ на героя.

Златина Вълчанова също е докторант в Института за изследване на изкуствата, Сектор "Екранни изкуства". Нейната разработка е „Еволюция или революция в телевизионния разказ: "Туин Пийкс: Завръщането". Над двадесет години след премиерата на сериала „Туин Пийкс“ създателите му Дейвид Линч и Марк Фрост представят продължение – „Туин Пийкс: Завръщането“. Режисьорът Дейвид Линч обаче нарича това не сериал, а филм в 18 части. Докладът изследва именно тази форма на телевизионен разказ, пречупена през призмата на термините еволюция и революция.

Д-р Галя Тодорова е представител на Научния архив на БАН. Нейният доклад е „Развитие на тайнството Изповед (Покаяние)“ . Темата е подготвена след задълбочено проучване на  ръкописи, съхранявани в Научния архив на БАН.