• EnglishEnglish
Приключи проект "Послания на времето. Акад. Михаил Арнаудов - познат и неизвестен"
30 август 2020 г.

На заключителната пресконференция екипът по проекта представи неговите цели, дейности и резултати.

Проект „Послания на времето. Академик Михаил Арнаудов – познат и неизвестен“ на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура", Програма „Публики“, Модул „Привличане и развитие на публики“.

Дейностите на проекта включваха разчитане и заснимане с 2D технологии на 1 500 автографа от личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов, която се съхранява в културния институт. В разчитането на автографите се включиха доброволци-студенти от Русенския университет "Ангел Кънчев". С част от тях се създаде и публикува на сайта на библиотеката интерактивна тематична дигитална колекция ПОСЛАНИЯ НА ВРЕМЕТО. Беше издаден интерактивен албум с добавена реалност и интерактивна връзка с дигиталната колекция и книгоразделители с автографи и QR код.

В резултат на реализирането на проекта е разширен достъпът на нови публики, с фокус младежи и лица с интерес в областта на литературата, историята и културологията, до съхранените в личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов послания и дарствени слова.