• EnglishEnglish
България загуби един от най-изявените си културолози и библиографи, родена в Русе
27 януари 2022 г.

С прискърбие научихме, че на 25 януари 2022 г. е починала проф. Ани Гергова, изследовател и преподавател в областта на историята на книгата и българската книжовност и култура, ръководител на катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ при Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, председател на Съюза на библиотечните и информационни работници.

Доктор на филологическите науки и професор, Ани Гергова преподава лекционни курсове по Книгознание, История на книгата, Книжовно-документално наследство. Председател е на Международната асоциация по библиология. На проф. Ани Гергова дължим утвърждаването на науката за книгата в българската хуманитаристика – има повече от 200 студии, статии и изследвания, публикувани в България и чужбина.

Автор и преподавател в областта на историята на книжовната култура, проф. Гергова е и едно от имената – гордост на Русе. Тя е родена в крайдунавския град на 10 септември 1937 г. и започва своя професионален път тук с четиригодишно преподаване на литература (българска филология е специалността, с която се дипломира в Софийския университет през 1961 г.). След това е библиотекар в Българска търговска палата, редовен аспирант в Софийския университет "Св. Кл. Охридски“, кандидат на историческите науки, научен сътрудник в Научния център за печата. В Института по култура е старши научен сътрудник II степен, научен секретар, заместник-директор от 1982 г. Доктор на филологическите науки от 1989 и професор от 1991 г. в Софийския университет "Св. Кл. Охридски". Основател и ръководител на специалността "Библиотечно-информационни науки" във Философския факултет на университета.

Съученици и ученици на проф. Гергова в Русе, университетски преподаватели, изследователи и библиотечни специалисти ще запомнят срещата с авторитета и професионализма й на 31 май 2018 г. Тогава тя гостува на русенската библиотека за презентация на най-новата си монография „Книжовността на Българското възраждане“, определяна като „истински венец на многолетните й научни търсения, а и своеобразна творческа и житейска равносметка за светлината на извървяния от нея последователен път в науката, в българската култура и духовност“. В Книгата за впечатления на домакините проф. Ани Гергова написа: "Благодаря на Регионалната библиотека в град Русе, която организира представянето на книгата "Книжовността на Българското възраждане" (2018). Пожелавам на нейните читатели да бъдат все така ревностни в оценките на родното книжовно творчество."

Проф. Ани Атанасова Гергова оставя ярка следа в професионалната общност на библиотечните специалисти като  еталон за почтеност, искреност, съпричастност и уважение към другия. За нея проф. д.ф.н. Мария Младенова споделя: „Винаги, когато мисля за проф. Ани Гергова, си припомням сентенцията от Еклесиаст: „голяма мъдрост – голямо страдание и който трупа познание, трупа тъга“. А както знаем, четенето, писането и творчеството са самотни занимания, които налагат самообреченост и доброволни лишения от много (големи и малки) човешки радости и удоволствия. В името на творческите приключения, посветени на българската книжовност!“.

В знак на уважение и дълбока почит към личността и делото на проф. Ани Гергова, споделяме снимки от представянето на монографията й „Книжовността на Българското възраждане“ в края на май 2018 г. в Регионална библиотека „Любен Каравелов“.

Поклон пред светлата й памет!