• EnglishEnglish
136
Основано просветно дружество „Дунав“
1887 г.

Дружеството е основано в Русе през септември 1887 г. Към 12 септември 1889 г. действителните му членове са 78, между които граждани от съсловието на най-висшите чиновници в града. През 1888 г. членовете на дружеството, с материалната подкрепа на Градската община слагат началото на Русенската библиотека. В чл. 1 на Устава на дружеството има специална точка  “г) да тури основа на една градска библиотека”. В салона на Дружеството се намира читалня, в която се получават български, немски, френски и руски вестници и списания: “Свобода”, “Пловдив”, “Македония”, “Народни права”, “Напред”, “Исток”, “Славянин”, “Зорница”, “Искра”, “Юридическо списание”, “Труд”, “Библиотека Св. Климент”, “Държавен вестник”, “Independence Belge”, “Stamboul”, “La Liberte Roumaine”, “La Revue de l’Orient”, “L’Illustrasion”, “L’Economiste”, “Вестник Европы”, “Русская мысль”, “Труд”, “Всемирная илюстрация”. Библиотеката на Дружеството съдържа 151 тома на френски, руски и български, а също и 7-те тома на “La grande Encyclopedie”. Статистиката на посещенията в читалнята показва средно 15 души на ден.

Просветното дружество “Дунав” заема няколко помещения в новопостроената къща на големия русенски възрожденец Йосиф Дайнелов, съратник на Раковски, на ул. “Княжеска” № 1, които  предава за нуждите на новооткритата библиотека, както и целия си инвентар и книжното си богатство, набавено с общински и дружествени средства. Скоро то преустановява съществуването си, изпълнило най-важната си задача - създаване на Русенска градска библиотека.