• EnglishEnglish
ПРОГРАМА „ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ"
2009 г. – 2013 г.

„Глоб@лни библиотеки - България" цели да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки. В рамките на пет години (2009-2013) програмата повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна и помогна на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество. Благодарение на програмата обществените библиотеки продължават да разширяват своя обхват и дейности, превръщат се в по-привлекателни за посетителите места и играят все по-важна роля в местното развитие. Програмата насърчи набирането на средства и застъпничеството, за да помогне на обществените библиотеки да бъдат припознати като средища за промяна и знание.

В резултат на участието на Регионална библиотека "Любен Каравелов" са одобрени тридесет и шест обществени библиотеки от област Русе. Библиотеките получиха техническо оборудване, цялостна обучителна програма за библиотечните служители, както и участие на библиотеката в дейности по застъпничество, работа в мрежа, връзки с обществеността и популяризиране. Софтуерът, нужен за ИТ оборудването, е дарен от „Майкрософт”. Библиотекарите преминаха обучение в пет направления. Проведени са общо деветдесет и едно обучения.

Програмата е финансирана от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс" в партньорство с Министерство на културата и общините в България.

Инициативата продължава в лицето на Фондация "Глобални библиотеки - България" и се стреми да превърне обществените библиотеки в жизнени източници на помощ, с която може да се подобри животът на милиони хора.