• EnglishEnglish
Приключи VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“
19 септември 2020 г.

VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“ приключи своята работа. Форумът се проведе под патронажа на Министерството на културата и  със съдействието на Фонд „Научни изследвания“ по Договор КП - 06- МНФ- 5 / 15.09.2020 г.

128 участници със 111 доклада от 8 държави – Русия, Сърбия, Италия, Северна Македония, Косово, Румъния, Беларус и България, се включиха в работата на конференцията, посветена на 170 години от рождението на Захари Стоянов.

Различното от предишните издания беше, че за пръв път тя беше подготвена от трима съорганизатори – Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе. Това партньорство разшири кръга на потенциалните участници и на научните изследвания.

Форумът спечели доверието на преподаватели и изследователи в България и извън страната, което обяснява увеличения брой участници. За това помогна и провокативната тема за еволюцията и революцията и за моделите на развитие. В петте работни секции се чуха становища за еволюцията и революцията от гледна точка на образование, медицина и здравеопазване, филмово изкуство, история, кино, езикознание, на точните и икономически науки, счетоводството, социология и др. Върху основата на досегашните конференции бяха надградени нов опит и възможности за активиране на академичното и международното научно-образователно сътрудничество.

VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“ постигна своите цели да стане трибуна за различни гледни точки за еволюционните и революционните процеси в обществото и моделите на развитие в науката, културата, социума.

Сборникът с докладите от конференцията ще бъде рефериран в Google scholar, Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU), SSRN, CEEOL (Central and Eastern European Online Library) и Националния център за информация и документация (НАЦИД).

А съорганизаторите вече гледат към следващото издание на форума.