• EnglishEnglish
Приключи VІІІ Международна научна конференция „Промените в глобалния свят и новите решения“
01 октомври 2021 г.

VІІІ Международна научна конференция „Промените в глобалния свят и новите решения“, посветена на 110 години от рождението на Стефан Гечев, с научен ръководител доц. д-р Васил Загоров - преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии, премина в хибридна форма заради Корона вируса – присъствено и онлайн през платформата ZOOM при спазване на всички противоепидемични мерки, регламентирани от Министерството на здравеопазването със Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г.

Равносметката: 87 участници със 78 доклада се включиха в конференцията, организирана от русенската библиотека, тази година. Между тях 8 професори, повече от 20 доценти, главни асистенти, малки и големи доктори, както и 10 докторанти в различни университети. Докладчиците бяха представители на 14 български висши учебни заведения и два университета от Русия – Тулския държавен педагогически университет „Л. Н. Толстой“ и Московския градски педагогически университет, пет института към БАН - Институт за държавата и правото, Институт за изследване на изкуствата, Институт за исторически изследвания, Институт за икономически изследвания и Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН. В работната програма имаше участници и от други организации: Фондация „Глобални библиотеки“ – София, Софийски градски съд, две сдружения с нестопанска цел – „Дунавски струни“ – Силистра и „Идея за развитие“ – Русе, Дирекция „Речен надзор“ – Русе, Професионална гимназия по лозарство и винарство “Александър Стамболийски“ – Плевен, Средно училище „Христо Ботев“ – Русе и Дружество „Будители“ – Монтана.

Работата на конференцията беше организирана в четири направления: Лингвокултурологични и изкуствоведски изследвания; Политически и правни изследвания; Икономически и екологични изследвания; Педагогика, общество, комуникации.

Форумът спечели доверието на преподаватели и изследователи. В четирите секции бяха представени разработки в областта на литературата, изкуството, икономиката, политиката, правото и обществото, екологията, дигиталния свят и др. Програмата включваше доклади, свързани с актуалната тема за въздействието и предизвикателствата на пандемията КОВИД-19.

Докладите от конференцията ще бъдат издадени в сборник.

В рамките на културната програма участниците направиха Феминистка разходка в Русе – места на памет, свързани с имената на видни русенки, с Ренета Рошкева, уредник в Отдел „История на България XV-XIX век“ в Регионалния исторически музей.