• EnglishEnglish
Революция в индустрията и еволюция в образованието или интелигентно развитие
06 юли 2020 г.

Проф.  д-р Маруся Любчева е преподавател в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас и Председател на УС в Черноморския институт. Инженер-химик, доктор на техническите науки, проф. Любчева има десетки научни публикации в реферирани списания, в националния и местния печат. Била е общински съветник и заместник-кмет на община Бургас. Народен представител от „Коалиция за България“ в 40-ото народно събрание. Член на ЕП и евродепутат от 2007 до 2009 и от 2013 до 2014 г. Участва в 4 комисии в Европейския парламент: Комисията по международна търговия, Комисията по бюджетен контрол (пълноправен член), и Комисията по бюджети и Комисията по правата на жените и равенството между половете (заместник-член). Тя е член и на Делегацията в комитетите за парламентарно сътрудничество „ЕС – Казахстан“, „ЕС – Киргизстан“ и „ЕС – Узбекистан“ и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия и заместник-член в Делегацията в Комитета за парламентарно сътрудничество „ЕС – Украйна“.

На VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“ проф. Любчева се включва с пленарен доклад на тема: „Революция в индустрията и еволюция в образованието или интелигентно развитие". Разработката на проф. Маруся Любчева  повдига актуални въпроси за дистанцията между Индустрия Х.0. и Образование У.0., за търсенето на модели на съответствие между образованието и индустрията и намирането на пътища за тяхното сближаване. 

За поредна година в VII Международна научна конференция „ЕВОЛЮЦИЯ СРЕЩУ РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ЗА МОДЕЛИТЕ НА РАЗВИТИЕ“ е изключително силно участието и на представители на Българската академия на науките, като до момента са получени доклади от Института за изследване на изкуствата, Института за балканистика, Института за държавата и правото, Института за исторически изследвания. По традиция в конференцията участват и представители на неправителствени организации.

Наред с утвърдените имена, свои доклади са изпратили и над 20 докторанта.