• EnglishEnglish
Създаване на кабинет и оригинална методика със своя онлайн платформа за повишаване на функционалната грамотност у учениците между 5 и 8 клас
01 януари 2022 г. – 30 декември 2022 г.

„Създаване на кабинет и оригинална методика със своя онлайн платформа за повишаване на функционалната грамотност у учениците между 5 и 8 клас“ е проект на Сдружение с нестопанска цел „Ротари клуб „Русе“, финансиран по програмата „Знание и растеж“ 2022 на Фондация "Русе - град на свободния дух", в който библиотеката е партньор. По инициатива на клуба в културния институт ще заработи център за повишаване на функционалната грамотност при децата от 5 до 8 клас. Изявени експерти ще разработят и приложат методика за обучение на деца с проблеми във функционалната грамотност. Очаква се в проекта да участват около 100 ученика от посочената група, избрани чрез тестове, проведени в учебна среда. Проектът цели да създаде модерен мултимедиен център за обучение, основан на съществуващата база. Чрез изготвяне на оригинална методика, тестове, обучения и самообучения да се обособи зона на интерактивно и прогресивно повишаване на функционалната грамотност в една от специализираните зали за работа с деца в Регионална библиотека „Любен Каравелов“, в която да се обучат ученици от партниращите училища „Иван Вазов“, „Никола Обретенов“ и „Фридрих Шилер“. С реализирането на този проект ще се увеличи достъпността до интерактивно съдържание в пространствата на библиотеката и ще се увеличи нейната атрактивност. Освен това ще се даде възможност на десетки деца от Русе, чрез сформиране на сборни групи за обучение, да преминат през интензивно обучение по нови методики, които да ги обучат в начините и средствата за достигане до съдържание в интернет, свързано пряко или косвено с техния учебен материал, да възпита практики за критично четене и мислене, както и да формира навици за синтезиране на авторско и оригинално съдържание, което да въздейства на формиращите личността си индивиди от тази възрастова група.

 

Проектът се реализира с подкрепата на Еконт Експрес.