• EnglishEnglish
ФИНАНСОВИ УСЛУГИ В МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА
август 2013 г. – октомври 2013 г.

Цел на проекта е повишаване нивото на финансова грамотност на общността при използване на финансови продукти и услуги чрез въвеждане на устойчиви иновативни и електронни услуги.

В резултат на проекта е изработена програма за обучение УниКредит Булбанк. От банковите служители са проведени са две обучения за обучители и обучени двайсет обучители - библиотечни специалисти от Русе, Ценово и Тетово. Проведени са осем обучения за граждани и обучени седемдесет и четири потребители - две обучения за средношколци и младежи до 29 години; четири обучения за хора над 29 годишна възраст; две обучения за хора със специални нужди. 

С цел внедряване на е-услуги са изработени два сайта - на двете библиотеки към читалищата, участници в Консорциума с интегрирани е-каталози и разработени е-услуги по начална финансова грамотност.

Проектът е финансиран от Програма “Глобални библиотеки - България" по Грантова схема за финансиране на иновативни проекти. Партньори по проекта: УниКредит Булбанк, русенският информационен сайт RuseInfo, НЧ „Захари Стоянов“ – гр. Русе и НЧ „Христо Ботев – 1898 – Ценово - 1937“ - с. Ценово.