• EnglishEnglish
Устойчиви модели за овладяване на български език от деца билингви
30 март 2023 г.

На 29 март 2023 г., в Регионална библиотека „Любен Каравелов“, гр. Русе се проведе кръгла маса на тема „Устойчиви модели за начално овладяване на български език от деца билингви в детската градина". Събитието, организирано от Сдружение БРТИМ, събра на едно място директори на детски градини, педагози, представители на институциите и НПО.  Фокус в програмата бе представянето на второто допълнено издание на учебното помагало "Педагогическа игрова технология за начално овладяване на български език от деца билингви с доминиращ майчин ромски и турски език", насочено към учители от детските градини.

Г-жа Росица Георгиева – Началник на РУО на МОН – Русе поздрави участниците и даде висока оценка на помагалото, като благодари на авторите за систематизирания труд в полза на педагозите, работещи с деца, за които българският език не е майчин.

На кръглата маса присъства доц. д-р Николай Цанков – един от авторите на помагалото, както и авторът на илюстрациите Росица Миновска – Деведжиева. Учители от две русенски детски градини – ДГ „Червената шапчица“ и ДГ „Роза“, които прилагат педагогическата игрова технология при работата си с деца билингви, представиха пред аудиторията въздействието на игрите върху речевото и емоционално развитие на децата и споделиха ценен опит.

Участниците в събитието имаха възможност да научат повече за разнообразните програми и проекти, чрез които Фондация „Тръст за социална алтернатива“ подкрепя децата от бедни и уязвими общности. Проект „Равностойни и равноправни“ – Фаза 2, част от който е кръглата маса, също е подкрепен и се реализира с финансиране на ТСА.

В края на събитието, във фоайето на втория етаж на библиотеката бе открита изложба на 35 цветни илюстрации към игрите – дело на твореца Росица Миновска - Деведжиева. Изложбата ще бъде достъпна до 11 април 2023 г.