• EnglishEnglish
Получихме дарение от Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
27 юли 2021 г.

Богатият фонд на сектор „Изкуство“ получи ново попълнение днес благодарение на поредния дарителски жест на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София. Във фонда на библиотеката постъпиха периодични издания на Академията – докторантски четения, изследвания, алманаси, материали от академичните форуми „Интегрална музикална теория“ и др. Получихме също 2 диска – Клавирни цикли на Любомир Пипков в изпълнение на Александър Василенко – пиано и Творби от български композитори. Пет са подарените нотни издания: Избрани оркестрови сола за кларинет (І и ІІ част); Пиеси за обой и английски рог от български композитори; Хорови песни от български композитори (учебно помагало); Три пиеси за тромбон и пиано от Георги Костов и Соло албум за тромпетисти (съставител Кирил Македонски). Интересни са и другите издания на Националната музикална академия, които вече са собственост на библиотеката. Ето някои от заглавията: „ARS MUSICA и изкуството на образованието (доклади от международната научна сесия, посветена на 90-годишния юбилей на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – 10-11 ноември 2011); Спиро Петков „Българска школа по обой“; „Алексис Вайсенберг. 90 години от рождението му. Три интервюта“ (на български и немски език); Мануела Бончева „Практики за изработване на български традиционни инструменти през Втората половина на ХХ век. Традиции и иновации“; Адриана Благоева „Методика на преподаването на хорово дирижиране“ (учебно помагало); Светлана Куюмджиева „На кръстопътя на традициите: Кое е истинското българско църковно пеене? Стара българска музика ІІІ: ХІ – ХІХ век“; „Шести академични пролетни четения: Международна научна конференция „Музика и диктат“ (април 2016); Киприана Беливанова „Гласовете на множеството (наблюдения над вокално-симфоничните жанрове през 20-те 30-те години  на ХХ век).

Изданията на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ще бъдат полезен източник на информация както за преподаватели по музика, така и за ученици, студенти, музиканти и изследователи. А с този пореден благороден жест Академията се вписва в редиците на традиционните дарители на русенската регионална библиотека, за което искрено благодарим!